Archive for the ‘VIJESTI’ Category

Javne nabavke

Javne nabavke

Godišnji plan pisanih provjera znanja

Obavještenje

Obavještavaju se učenici da godišnji plan pisanih provjera znanja za školsku 2016/2017. godinu mogu pogledati na datom linku.  

GODIŠNJI PLAN PISANIH PROVJERA ZNANJA

 

Udžbenici za školsku 2017/2018. godinu

JU OSNOVNA ŠKOLA „ZAIM KOLAR“

Spisak udžbenika za školsku 2017/2018. godinu

Razred

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora

Izdavačka kuća

Br. učenika/ kom. udžb.

I

BHS jezik i književnost

Maštalica I i II

Zehra Hubijar

 „Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

10

Matematika

Matematika – Radni udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing"

10

Moja okolina

Moja okolina – Radni udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing"

10

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing"

10

Muzička kultura

Muzička kultura

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing"

10

Vjeronauka

Vjeronauka

Ibrahim Begović

„El-Kalem“ – Sarajevo

10

II

BHS jezik i književnost

Čitanka: Leptir i cvijet

Zehra Hubijar

„Tugra“ Sarajevo

7

Matematika

Matematika

Atija Fako

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

7

Moja okolina

Moja okolina

Ibro Ništović, Hazema Ništović, Adisa Bijedić

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

7

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing"

7

Muzička kultura

Muzička kultura

Selam Ferović, Indira Mešković

„Sarajevo Publishing"

7

Vjeronauka

Vjeronauka

Muamer Tinjak

„El-Kalem“ – Sarajevo

7

III

BHS jezik i književnost

Čitanka – Žubor radosti

Zehra Hubijar

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

11

Engleski jezik

„English Adventure1“ – udžbenik

Anne Worall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

11

Matematika

Matematika

Atija Fako

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

11

Moja okolina

Moja okolina

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

11

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing"

11

Muzička kultura

Muzička kultura

Selam Ferović

„Sarajevo Publishing"

11

Vjeronauka

Vjeronauka

Mina Pleh, Muamer Tinjak, Melika Nezirovac

„El-Kalem“ – Sarajevo

11

IV

BHS jezik i književnost

Čitanka – Boja sreće

Zehra Hibijar

„Bosanska riječ“ Sarajevo

7

Engleski jezik

„English Adventure2“ – udžbenik

Anne Worall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

7

Matematika

Matematika

Atija Fako

„Bosanska riječ“ Sarajevo

7

Moja okolina

Moja okolina

Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić

„Sarajevo Publishing"

7

Likovna kultura

Likovna kultura

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing"

7

Muzička kultura

Muzička kultura

Selam Ferović

„Sarajevo Publishing"

7

Vjeronauka

Vjeronauka

Hazema Ništović, Ibro Ništović, Mensur Valjevac

„El-Kalem“ – Sarajevo

7

V

BHS jezik i književnost

Čitanka – udžbenik

Naš jezik – udžbenik

 

Naš jezik – radna bilježnica

Almira Hadžihrustić Zdravka Zekić, Muhidin Dženko, Željko Ivanković

Zdravka Zekić, Muhidin Dženko, Željko Ivanković

„Klett“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

 

„Bosanska riječ“ Sarajevo

5

Engleski jezik

„English Adventure 3“ – udžbenik

Izabella Hearn, Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

5

Matematika

Matematika – udžbenik

Matematika – radna bilježnica

Atija Fako

Atija Fako

„Bosanska riječ“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

5

Priroda

Priroda – udžbenik

 

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“ Sarajevo

5

Društvo

Društvo udžbenik

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Tuzla

5

Kultura življenja

Kultura življenja – udžbenik

Sadeta Ajanović

IP „Svjetlost“ Sarajevo

5

Osnove tehnike

Osnovi tehnike udžbenik

Sakib Selimović i Elvir Nezirović

„Bosanska knjiga“ Tuzla

5

Likovna kultura

Likovna kultura – udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing"

5

Muzička kultura

Muzička kultura – udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing"

5

Vjeronauka

Vjeronauka

Mustafa Prljača, Nezir Halilović

„El-Kalem“ Sarajevo

5

VI

BHS jezik i književnost

Čitanka – udžbenik

Naš jezik – udžbenik

 

Almira Hadžihrustić Almira Hadžihrustić i Ismeta Džibrić

„Klett“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Tuzla

4

Engleski jezik

„CHALLENGES  1“ – udžbenik

Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

4

Njemački jezik

Njemački jezik (drugi strani jezik)– udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

4

Matematika

Matematika ­- udžbenik

Edin Galijatović, Robert Onodi

„Bosanska riječ“ Tuzla

4

Biologija

Biologija – udžbenik

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

4

Geografija

Geografija – udžbenik

Greta Župančić i Alma Pobrić

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

4

Historija

Historija – udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“ Tuzla

4

Tehnička kultura

Tehnička kultura – udžbenik

M. Cvijetinović, S. Ljubović

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

4

Informatika

Informatika – udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

4

Likovna kultura

Likovna kultura – udžbenik

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing"

4

Muzička kultura

Muzička kultura – udžbenik

Senad Kazić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

4

Vjeronauka

Vjeronauka

Emina Grabus, Muamera Bašić

„El-Kalem“ Sarajevo

4

VII

BHS jezik i književnost

Sezame otvori se – čitanka – udžbenik

 

 

 

Naš jezik – udžbenik

E. Brulić, N. Ibrahimović, S. Jurić, Ž Malinović, K. Mlakić Vuković, A. Rizvanbegović, A.Tikveša. i N. Veličković

Amira Džibrić  i Ismeta Džibrić

„Sezam“ Sarajevo

 

 

 

 

„Vrijeme“ Zenica,

 „Nam“ Tuzla

5

Engleski jezik

Engleski jezik – udžbenik

M. Harris, D. Mower i A. Mešić

„Buybook“ Sarajevo

5

Njemački jezik

Njemački jezik – udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

5

Matematika

Matematika – udžbenik

Š. Arslanagić i D. Milošević

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

5

Biologija

Biologija – udžbenik

 

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“ Sarajevo

„Dječija knjiga“ Sarajevo

5

Geografija

Geografija- – udžbenik

Greta Župančić

„Bosanska riječ“ Sarajevo

„Dječija knjiga“ Sarajevo

5

Historija

Historija udžbenik

Aida Petković i Marina Pocrnja

„Klett“ Sarajevo

5

Fizika

Fizika – udžbenik

Hasnija Muratović i Nada Gabela

„Grafeks“ Mostar

5

Tehnička kultura

Tehnička kultura –  udžbenik

Esed Karić, Elvira Šišić, Muhamed Suljić, Jasmin Karahmet

„Bosanska riječ“ Tuzla

5

Informatika

Informatika – udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

5

Likovna kultura

Likovna kultura

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing"

5

Muzička kultura

Muzička kultura

Senad kazić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

5

Vjeronauka

Vjeronauka

Šefko Sulejmanović, Safija Husić

„El-Kalem“ Sarajevo

5

VIII

BHS jezik i književnost

Čitanka – udžbenik

 

Bosanski jezik – udžbenik

Azra Verlašević i Vesna Alić

Almira Hadžihrustić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

„Sarajevo Publishing“

9

Engleski jezik

„Challenges 3“- udžbenik

Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

9

Njemački jezik

Njemački jezik (drugi strani jezik)– udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

9

Matematika

Matematika – udžbenik

 

Šefket Arslanagić, Arif Zolić i Dragoljub M.

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

9

Biologija

Biologija – udžbenik

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

9

Geografija

Geografija – udžbenik

Greta Župančić

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

9

Historija

Historija – udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

9

Fizika

Fizika – udžbenik

Hasnija Muratović i Nada Gabela

„Grafeks“ Mostar

9

Hemija

Hemija – udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“

9

Tehnička kultura

Tehnička kultura- udžbenik

M. Cvijetinović, S. Ljubović

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

9

Informatika

Informatika- udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

9

Likovna kultura

Likovna kultura- udžbenik

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing“

9

Muzička kultura

Muzička kultura- udžbenik

Senad Kazić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

9

Vjeronauka

Vjeronauka

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić

„El-Kalem“ Sarajevo

9

IX

BHS jezik i književnost

Čitanka – udžbenik

 

Naš jezik – udžbenik

Naš jezik – radna sveska –

Radna sveska uz čitanku

Azra Verlašević i Vesna Alić

Amira Džibrić  

Amira Džibrić  

Azra Verlašević i Vesna Alić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Bosanska riječ“ Sarajevo

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

11

Engleski jezik

„Challenges 4“-udžbenik

Asmir Mešić, Michael  Harris, David Mower i Anna Sikorzynska

„Buybook“ Sarajevo

11

Njemački jezik

Njemački jezik – II strani jezik – udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

11

Matematika

Matematika – udžbenik

Šefket Arslanagić

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

11

Biologija

Biologija – udžbenik

Amela begić, Jasminka Halilović

„Bosanska  knjiga“ Sarajevo

11

Geografija

Geografija – udžbenik

Greta Župančić

„Nova dječija knjiga“ Sarajevo

11

Historija

Historija – udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

11

Fizika

Fizika- udžbenik

 

Fizika – zbrka zadataka

Hasnija Muratović i Nada Gabela

Hasnija Muratović i Nada Gabela

„Grafeks“ Mostar

 

„Grafeks“ Mostar

11

Hemija

Hemija – udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

11

Tehnička kultura

Tehnička kultura- udžbenik

Ćamil Ahmetović, Suada Numić i Nahid Kulenović

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

11

Informatika

Informatika- udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ Sarajevo „Dječija knjiga“ Sarajevo

11

Likovna kultura

Likovna kultura- udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

11

Muzička kultura

Muzička kultura- udžbenik

Refik Hodžić

„Vrijeme“ Zenica,

„Nam“ Tuzla

11

Vjeronauka

Vjeronauka

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić

„El-Kalem“ Sarajevo

11

Kalendar
Decembar 2021
P U S Č P S N
« jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031